Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Panel dialogowy Zwiazek Oswiata Polska - Edukacja dla wszystkich

Wnioski i propozycje po panelu dialogowym NZZOP w/s projektu zmian w edukacji włączającej

Zwiazek Oswiata Polska Model edukacji dla Wszystkich infografika po panelach dialogowychNajnowsza publikacja MEiN i ORE „Edukacja dla wszystkich” to propozycja rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się.

Za sprawą konsultacji zorganizowanych przez Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska z  dokumentem zapoznali się pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, publicznych i niepublicznych szkół integracyjnych i placówek specjalnych z całej Polski.

Ponad stu specjalistów wzięło udział w panelu dialogowym online zorganizowanym przez NZZOP 23 i 24 lutego 2021.

Nikt z uczestników nie miał wątpliwości, że jeśli  zmiany, opisane w dokumencie „Edukacja dla wszystkich” zostaną wprowadzone, będą mieć ogromny wpływ na system opieki i nauki zarówno w  jednostkach specjalnych, jak i w szkołach ogólnodostępnych, co będzie oddziaływać na wszystkich pracowników oświaty, uczniów, rodziców i samorządy.

Po przeprowadzeniu spotkań online i rozesłaniu ankiet, otrzymaliśmy wiele pytań, wątpliwości i wniosków dotyczących propozycji zawartych w publikacji „Edukacja dla wszystkich”.

Dziękujemy za Wasze spostrzeżenia!

Z racji wielkiego zainteresowania i obszerności tematyki, podzieliliśmy je na następujące kategorie:

 

  1. Pozytywne strony projektu
  2. Zasady finansowania
  3. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy
  4. Rekrutacja do szkół ogólnodostępnych uczniów z potrzebami specjalnymi
  5. Oczekiwania środowiska
  6. Wątpliwości
  7. Proponowane rozwiązania

 

W poniedziałek 15 marca przekażemy pełen dokument do Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN, tego samego dnia prześlemy go także do Państwa i opublikujemy na naszej stronie.