Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Warunki pracy pracowników oświaty

Naszym zdaniem wszelkie kolejne zmiany w systemie edukacji docelowo zmierzają do wygaszenia Karty Nauczyciela oraz likwidacji szkolnictwa specjalnego. Nietrudno wywnioskować, że te zmiany mają podłoże finansowe i służą wyłącznie poszukiwaniu oszczędności, a nie poprawie jakości kształcenia.
Skąd te wątpliwości?

-kolejna grupa pracowników oświaty ma stracić uprawnienia, wynikające z Karty Nauczyciela – docelowo te zmiany służą stopniowym wygaszaniu Karty
-zwiększenie pensum przybliża do 40 – godzinnego tygodniowego czasu pracy, a w konsekwencji Karty Nauczyciela, która stanie się martwym przepisem. Ten proces był już testowany w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i wiemy, jak to się skończyło dla pracowników.
-mgliście obiecywane zmiany w uprawnieniach emerytalnych pracowników oświaty spowodują jeszcze większe braki kadrowe. Naszym zdaniem to celowe działanie, aby dać możliwość zatrudniania nowych pracowników w oparciu o Kodeks Pracy.