Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

W jaki sposób mają działać placówki niepubliczne?

W projekcie nie ma mowy o placówkach niepublicznych. To rodzi kolejne pytania.

W jaki sposób mają działać placówki niepubliczne, jeśli zniesione zostanie orzecznictwo, a wprowadzona diagnoza funkcjonalna?
Co zakłada projekt MEW w kwestii niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących dotychczas np. WWR i część zadań wynikających z Ustawy „Za życiem”?
Czy program będzie realizowany osobno, czy zostanie okrojony i włączony jako element sieci WWRD?
Czy specjaliści realizujący program „Za życiem” stracą pracę, czy będą realizować go w ramach CDR?

Jaki los czeka placówki niepubliczne?