Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Szkolnictwo niepubliczne zapomniane, czy celowo przeoczone?

Obawy środowiska oświatowego budzi sposób zapewnienia odpowiednich warunków pracy po wdrożeniu zmian przewidzianych w projekcie.
Praktycy pytają:
-W jaki sposób należy zorganizować zajęcia w klasie ogólnodostępnej, w której znajdą się uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami, wymagający zróżnicowanego wsparcia?
-W jaki sposób planowane jest zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym zgodne z zaleceniami BHP warunki do nauki, wychowania i opieki?
-Jak zostaną zapewnione odpowiednie warunki pracy dla psychologów w szkole, biorąc pod uwagę ilość uczniów, pomieszczeń, konieczność zapewnienia właściwych pomocy? W szkołach często brakuje nie tylko pomieszczeń do pracy dla psychologa, ale też narzędzi diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, a ta wymaga odpowiedniego pomieszczenia, spokoju (brak dzwonków i hałasu na przerwach).
-Czy będzie umożliwione stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym?

Na te pytania brak odpowiedzi zarówno w projekcie, jaki i ze strony ministerstwa. Mamy poważne wątpliwości, czy proponowane zmiany wpłyną korzystnie na jakość kształcenia, zarówno specjalnego jak i ogólnego.

W projekcie nie ma mowy o placówkach niepublicznych. To rodzi kolejne pytania.