Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Stanowisko NZZOP w sprawie Komunikatu CEA 2020-02-10

Szanowny Pan
dr Zdzisław Bujanowski
Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie z powodu decyzji wykluczenia nauczycieli szkół realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne ze szczepień w kolejce z uczącymi w szkołach z pionem ogólnokształcącym.
Centrum Edukacji Artystycznej opublikowało komunikat bardzo późno, bo w trzecim dniu zgłoszeń do szczepień. Znaczna część nauczycieli, którzy odczują konsekwencje decyzji, uczy zarówno w szkołach z pionem ogólnokształcącym, jak też w placówkach realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. Przed pojawieniem się komunikatu część takich osób zgłosiło chęć zaszczepienia w placówkach (PSM), które w dniu wczorajszym wyłączono z tej możliwości. Zostali oni wykluczeni pomimo, że jednocześnie pozostają w stosunku pracy jako nauczyciele klas I-III w szkołach (OSM), którym zagwarantowano tę możliwość. Wskutek wczorajszej decyzji wielu nauczycieli nie może skorzystać ze szczepień w pierwszej kolejności, pomimo tego, że pracują w bezpośrednim kontakcie z uczniami na lekcjach instrumentu, których specyfika nie pozwala na korzystanie ze środków ochrony osobistej (nauczanie gry na instrumentach dętych, śpiewu itp.).
W imieniu Zarządu Niezależnego Związku Zawodowego Oświata Polska prosimy o informację, jakie jest uzasadnienie tej decyzji, która wprowadza nierówne traktowanie nauczycieli szkół artystycznych realizujących nauczanie w klasach I-III stacjonarnie? Dlaczego komunikat opublikowano tak późno? Czy w związku z zastrzeżeniem, nauczyciele nieobjęci możliwością szczepień w aktualnej kolejce, będą mogli pracować w formie zdalnej lub hybrydowej nie narażając swojego zdrowia do momentu, aż nadejdzie ich kolej?
Domagamy się wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji.

Treść przesłanego stanowiska:

Stanowisko NZZOP w sprawie Komunikatu CEA 2020-02-10