Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Razem z Artystami – stanowisko Związku Oświata Polska

Wypracowanie jednolitego stanowiska i przygotowanie pisma do Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Wydział Szkolnictwa Artystycznego Stopnia Podstawowego i Średniego w sprawie projektu rozporządzenia MKDNiS w sprawie kwalifikacji.
Stanowisko Związku:
Związek Zawodowy Oświata Polska – konsultacje społeczne w sprawie projektu MKDNiS z 10.11.2020

Odpowiedź z Ministerstwa:

Szanowna Pani,
uprzejmie dziękuję za przekazane stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia MKDNiS w sprawie kwalifikacji. Ze względu na bardzo liczną korespondencję wpływającą w tej sprawie do Departamentu, nie jesteśmy w stanie od razu odpowiedzieć wszystkim Zainteresowanym. Pragnę jednak zapewnić, że wszystkie głosy są wnikliwie analizowane i będą miały wpływ na ostateczny kształt projektu.

Dziękujemy pani Emilia Ogonowska – Jaroń za podjęcie tak ważnego tematu