Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Quo Vadis OPZZ – czy ZNP ma MONOPOL na działalność związkową?

Quo Vadis OPZZ – czy ZNP ma MONOPOL na działalność związkową?

Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska w 2020 roku złożył wniosek o przystąpienie do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Kierowaliśmy się statutem OPZZ i wielokrotnie słyszanymi deklaracjami o woli zrzeszania i współpracy.

Niestety, nasz wniosek spotkał się z odmową prezydium OPZZ, nie otrzymaliśmy żadnego uzasadnienia tej decyzji. Rada Krajowa OPZZ odrzuciła nasze odwołanie. 

Czym różnimy się od związków uzurpujących sobie monopol na reprezentowanie całego środowiska? 

Powołaliśmy NZZOP jako oddolną inicjatywę aktywistów z różnych środowisk oświatowych i samorządowych. Słuchamy głosu praktyków, organizujemy panele, opracowujemy raporty i reagujemy na bieżące problemy. 

Dążymy do wprowadzenia zmian systemu edukacji opartych na sprawdzonych działaniach i dobrych praktykach przy udziale wszystkich uczestników edukacji. Łączy nas szacunek do różnic i dialogu, mimo że reprezentujemy różne poglądy. 

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni postawą Prezydium OPZZ. To co się stało, jest przyzwoleniem na monopolizowanie działalności związkowej w oświacie przez jedną organizację (ZNP). Nie zgadzamy się na tłumienie naszego głosu i blokowanie współpracy!  

  • W jaki sposób zrzeszone związki zapobiegły dotychczasowym zmianom systemowym i przyczyniły się realnie do poprawy jakości, warunków pracy i płacy pracowników oświaty wszystkich typów szkół i przedszkoli? 
  • Dlaczego ogólnokrajowa organizacja powołana do zrzeszania związków odmawia przyjęcia Niezależnego Związku Zawodowego Oświata Polska?

Wierzymy, że nasz głos powinien być słyszany w debacie publicznej! Konieczna jest jednak współpraca wszystkich organizacji działających dla dobra polskiej oświaty, bo każda organizacja wnosi do dialogu unikatowe wartości i zasoby. Celowe wykluczanie naszego Związku jest głęboko niesprawiedliwe. Nie zgadzamy się na nieskuteczne działania ZNP, które służą utrzymaniu pozycji, zamiast wspólnego rozwiązywania problemów.  Nie zgadzamy się na monopol ZNP i blokowanie możliwości współpracy.