Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Quo vadis? Jaka po zmianach będzie sytuacja prawna nauczycieli?

Nadal nie wiemy, jaka po zmianach będzie sytuacja prawna nauczycieli – specjalistów, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. Mimo że proces wprowadzania zmian w edukacji włączającej jest bardzo zaawansowany, nadal nie wiemy, co z nauczycielami szkół specjalnych i pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.