Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Przeprowadzony panel dialogowy z pracownikami szkół ogólnodostępnych – 5. maja 2021

5. maja 2021 przeprowadziliśmy kolejny panel dialogowy z pracownikami szkół ogólnodostępnych.
Spotkanie dotyczyło projektu MEiN “Model edukacji dla wszystkich”. Jednym z jego elementów jest globalna edukacja włączająca. Zmiana ta dotyka wszystkich szkół ogólnodostępnych, dlatego zauważalne jest zainteresowanie oraz zaniepokojenie środowiska pracowników oświaty.
Panel przyniósł wiele spostrzeżeń, ale także pokazał obawy środowiska dotyczące połączenia szkół ogólnodostępnych ze szkołami specjalnymi w całej Polsce.
Spotkanie to było drugim z paneli poświęconych szkołom ogólnodostępnym. W najbliższym czasie opracujemy podsumowanie, które przedstawimy MEiN, uczestnikom paneli dialogowych oraz prasie.