Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Przeprowadzony panel dialogowy “Model edukacji dla wszystkich” 28 kwietnia 2021.

28 kwietnia 2021 przeprowadziliśmy panel dialogowy z pracownikami szkół ogólnodostępnych.
Spotkanie dotyczyło projektu MEiN “Model edukacji dla wszystkich”. Jednym z jego elementów jest globalna edukacja włączająca. Zmiana ta dotyka wszystkich szkół ogólnodostępnych, dlatego zauważalne jest zainteresowanie oraz zaniepokojenie środowiska pracowników oświaty.
Panel przyniósł wiele spostrzeżeń, ale także pokazał obawy środowiska dotyczące połączenia szkół ogólnodostępnych ze szkołami specjalnymi w całej Polsce.
5 maja 2021 przeprowadzimy drugie spotkanie dialogowe z nauczycielami, a następnie opracujemy podsumowanie, które przedstawimy MEiN, uczestnikom oraz prasie.