Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Przekształcenie czy likwidacja placówek specjalnych?

JAKIE ROLE PRZYJDZIE PEŁNIĆ placówkom przedszkolnym i szkołom specjalnym? Co się z nimi stanie, jeśli zostaną wprowadzone zmiany, zakładane w projekcie „Edukacja dla wszystkich”? Możemy się tylko domyślać, analizując regulamin konkursu grantowego, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą ma na celu, jak czytamy:
,,…. Zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkoli /szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnianie im wsparcia kadry przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych, w szczególności i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną
wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną
działania mające na celu upowszechnianie edukacji włączającej ….”

Czy to oznacza, że placówki specjalne staną się wypożyczalniami kadry i sprzętu? W jaki sposób ma się to odbywać przy codziennym funkcjonowaniu placówki ? Czyimi pracownikami będą specjaliści na terenie szkół masowych? Pytania się mnożą, konkretów nadal nie znamy.