Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Panel w sprawie projektu MEiN: MEW – Mapa działań na rzecz Edukacji Włączającej

NZZ Oświata Polska zaprasza do udziału w sesji dialogowej na temat projektu reform w obszarze edukacji włączającej pt. „Model Edukacji dla wszystkich”.

Sesja odbędzie się online 23 lutego 2021 o godz. 16:00.

Projekt zakłada m.in. przekształcenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w centra dziecka i rodziny oraz poszerzenie zakresu włączania uczniów z dysfunkcjami, zaburzeniami lub niepełnosprawnościami do nauki w szkołach ogólnodostępnych. 

W projekcie przewidziano daleko idące zmiany prawa oświatowego: w zakresie edukacji włączającej, a także szeregu innych ustaw. Dlatego widzimy potrzebę spotkania, podjęcia próby usłyszenia i zrozumienia wszystkich stron tej potencjalnie konfliktogennej sytuacji.

Agenda:

16:00 – 16:15 Powitanie zebranych

16:15 – 16:25 Wprowadzenie do  projektu

16:25 – 17:25 Sesja dialogowa

17:25 – 17:40 Podsumowanie 

 

Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z projektem ministerstwa: 

Mapa dzialań: Edukacja dla wszystkich wersja pełna

 

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy kierować przez formularz: