Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska przystąpił do Alternatywy Związkowej

Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska przystąpił do Alternatywy Związkowej w celu wspólnych działań na rzecz pracowników oświaty.
O decyzji zaważyła zbieżność założeń NZZOP z wizją Alternatywy Związkowej, która przewiduje m.in.: ,,[…] postępową, demokratyczną, otwartą organizację związkową skupiającą pracowników z wielu branż i regionów. Będziemy walczyć z niskimi płacami, umowami śmieciowymi, dyskryminacją, mobbingiem, nierównościami dochodowymi” .
Jesteśmy przekonani, że wspólne zaangażowanie na zasadach solidarności i współpracy zaoowocuje wzmocnionym głosem na rzecz pracowników oświaty, godnymi warunkami ich pracy oraz docelowo lepszą oświatą.