Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Zwiazek Oswiata Polska Model Edukacji dla Wszystkich panele dialogowe - zdjecia uczestnikow

Nie czekamy na zaproszenie MEiN i rozmawiamy o projekcie Edukacja dla wszystkich

Dwa dni, dwa spotkania, ponad 100 uczestników, dziesiątki stron wniosków do analizy – to bilans pierwszych działań, jakie podjęliśmy w imię naszej głównej wartości – dialogu. Panel dialogowy on-line na temat projektu zmian w zakresie edukacji włączającej, pierwotnie planowany na jeden termin, rozrósł się do dwóch spotkań już na etapie zbierania zgłoszeń, których liczba przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania.

Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska z uwagą pochyla się nad tym projektem zmian w edukacji włączającej, ponieważ będą one miały znaczący wpływ na system opieki i nauki zarówno w jednostkach specjalnych, jak i w szkołach ogólnodostępnych. To oznacza, iż zmiana potencjalnie obejmuje zakresem wszystkich pracowników oświaty.

W spotkaniach wzięło udział ponad 100 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek specjalnych czy integracyjnych – tak publicznych, jak i niepublicznych. 

Dziękujemy za aktywny udział, wnioski, pytania, sugestie. Także za zwrócenie uwagi, że oto szykuje się nam “rewolucja w całym szkolnictwie” i w związku z tym powinniśmy zaprosić do dialogu także pracowników szkół ogólnodostępnych. Już za chwilę opracujemy nasz sposób dotarcia do nich i usłyszenia ich głosów, a póki co – zapraszamy do wypełniania ankiety i przesyłania Waszych przemyśleń, pomysłów i pytań odnośnie omawianego projektu.