Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Nauczyciele szukają jedności!

Z inicjatywy NZZOP miało miejsce 4. czerwca pierwsze spotkanie dialogowe przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, dotyczące wspólnego stanowiska wobec propozycji MEiN w kwestiach statusu zawodowego nauczycieli. Zaproszenie na to pierwsze, wyjątkowe spotkanie przyjął Związek Nauczycielstwa Polskiego, który reprezentował Pan Krzysztof Baszczyński, Wiceprezes Zarządu Głównego i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty Nie Będących Nauczycielami, który reprezentowała Pani Dorota Fulawka. Jak mówi prezes NZZOP, Dagmara Rucińska: ” Spotkanie miało na celu zapoczątkowanie procesu wypracowania wspólnego stanowiska związków zawodowych wobec proponowanych przez Ministerstwo zmian. Jako NZZOP uważamy, że przygotowanie ewentualnych zmian w edukacji powinno się odbywać w duchu dialogu, opartego na wzajemnym szacunku i wsłuchaniu się w stanowisko każdej ze stron. Tym kolejne, bardzo istotne reformy, nie powinny być wprowadzane zbyt szybko, bez niezbędnych konsultacji i uzasadniania. ” Spotkanie zakończyliśmy deklaracją współpracy i otwartości na wspólne działania, także z pozostałymi związkami zawodowymi oraz instytucjami, organizacjami i grupami zaangażowanymi w proces edukacji.