Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Ministerialne roszady

Do chwili obecnej, działalność ministra ograniczała się do kwestii porządkowych i ideologicznych. Nie widać na horyzoncie realnych działań w zakresie poprawy warunków pracy i funkcjonowania systemu oświaty, trudno więc odnieść się merytorycznie do jego aktywności.

Kwestie światopoglądowe ministra nie obszarem działań dla związku zawodowego dopóki pozostają tylko w sferze poglądów, a nie idą za nimi decyzje administracyjne lub prawne. Każdy prywatnie ma prawo wyznawać, co chce, dopóki nie zacznie narzucać swoich ideologicznych przekonań innym. Domysły w sprawie przyszłych decyzji ministra (np. naruszających prawa pracowników oświaty), nie mogą być podstawą do formalnych działań. Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska zareaguje, jeśli pojawią się konkretne przesłanki (w postaci rozporządzeń, projektów ustaw).