Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Lex Czarnek – do odrzucenia! Głos NZZOP w Senacie RP.

Przedstawiamy w Senacie argumenty i konsekwencje nadmiernej penalizacji zawodu nauczyciela zapisanych w ustawie tzw. Lex Czarnek i apelujemy do Senatorów i Senatorek o odrzucenie projektu, podczas posiedzenia Komisji Samorządowej Terytorialnego wraz z przedstawicielami samorządów, strony społecznej i związków zawodowych .