Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Kolejna rewolucja w systemie oświaty!

Wprowadzenie zmian przedstawionych w projekcie „Edukacja dla wszystkich” będzie mieć ogromny wpływ na system opieki i nauki. Zmieni się sytuacja zarówno w jednostkach specjalnych, jak też w szkołach ogólnodostępnych, a to będzie oddziaływać na wszystkich pracowników oświaty, uczniów, rodziców i samorządy.
Wątpliwości budzi również to, że w projekcie brakuje propozycji konkretnych rozwiązań dla edukacji. W jakich warunkach przyjdzie pracować szkołom? Jakie wyzwania czekają pracowników oświaty? Rzeczywistość nieubłaganie weryfikuje wszelkie idee, a pośpiech i brak konkretów przy wprowadzaniu zmian spowodują chaos, podziały i konflikty. Z poprawą jakości edukacji nie będzie to miało nic wspólnego.