NZZ Oświata Polska: Dialog

Kierując się naszą podstawową wartością, jaką jest dialog, uznając, że tylko budowanie relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu, akceptacji różnic, współpracy w imię wspólnego dobra, w poszanowaniu godności drugiego człowieka jest drogą do zbudowania i wzmacniania zdrowego, nowoczesnego społeczeństwa, Związek Oświata Polska do swoich stałych praktyk postanowił wprowadzić spotkania dialogowe.

W trakcie tych spotkań słuchamy Was wszystkich – nauczycieli, pracowników oświaty, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących, uczniów i studentów i każdego, komu leży na sercu dobro polskiej oświaty i zachęcamy do tego, byście z uwagą słuchali się wzajemnie.

Wspierając Was w odwadze prezentowania własnej perspektywy i spojrzenia na każdy problem, liczymy na to, że uda się przekonać otoczenie do postrzegania zagadnienia oświaty całościowo, jako najwyższe dobro wspólne.

Wnioski ze spotkań i wszystkie materiały, jakie opracujemy z Wami, będą się pojawiać tutaj, ale będziemy je także przekazywać dalej, do środowisk, które mają bezpośredni wpływ na zmiany, których potrzebujemy wszyscy.

Panele dialogowe

Model edukacji dla wszystkich

Panel dialogowy Zwiazek Oswiata Polska - Edukacja dla wszystkich

Panel dialogowy: Model edukacji dla wszystkich