Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Czeski film, czyli nikt nic nie wie!

Cały proces wprowadzania zmian przypomina czeski film. Brak jasnych wytycznych, dotyczących pracy powoływanych placówek jak Specjalistyczne Centra Dziecka i Rodziny. Do tej pory nie ma określonych zasad, ról dla poszczególnych placówek. Które ministerstwo będzie ministerstwem właściwym dla asystentów uczniów niepełnosprawnych oraz pracowników CDiR-ów?
Kto będzie decydował o ilości godzin wsparcia i wydawał konkretne wskazówki do pracy z dzieckiem w szkole?
Do jakiej szkoły pójdą uczniowie 1 września 2023 roku?