Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Co się za tym kryje? Może plany ministerialne?

Chociaż idea projektu wydaje się słuszną inicjatywą, to rozmawiając z praktykami, których te zmiany będą dotyczyć, napotkaliśmy na liczne pytania i wątpliwości. Zwracaliśmy się do MENiN z prośbą o odpowiedzi na te pytania, ale jak do tej pory ich nie otrzymaliśmy. Wprawdzie minister Czarnek zauważył, że projekt budzi wiele kontrowersji, ale nie podjęto żadnych kroków, by je wyjaśnić. Podkreślamy, iż kontrowersje, czy też niejasności wynikają z braku doprecyzowania zagadnień szczegółowych. Projekt zakłada zmiany legislacyjne w wielu ustawach, ale nie wskazuje, czemu mają one służyć. Nie znamy odpowiedzi na tak kluczowe pytania, jak to, kto będzie odpowiedzialny za finansowanie istnienia CDiR czy też zatrudnianych specjalistów w szkołach ogólnodostępnych? Sam minister Czarnek podczas posiedzenia zespołu parlamentarnego w dniu 16 czerwca 2021 przyznał i potwierdził, że 70 % uczniów niepełnosprawnych już funkcjonuje w systemie włączającym, w szkołach ogólnodostępnych. Skoro tak jest, PO CO TO WSZYSTKO???