Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

,,Centralne dysputy”

,,Centralne dysputy”: spotkanie on-line członków założycieli w sprawie wyboru centrali związkowej.

Zespół założycieli spotkał się w celu ustalenia stanowiska dotyczącego wyboru centrali dla związku, aby spełnić wymogi formalne reprezentatywności. Przynależność do centrali jest konieczna, aby uzyskać reprezentatywność. Dyskusja w tym temacie trwała dość długo i po wymianie argumentów ustaliliśmy i podjęliśmy stosowna uchwałę oraz przygotowaliśmy stosowne dokumenty. Wybraliśmy wstąpienie do OPZZ przez Radę województwa śląskiego.
Obecnie oczekujemy na informację zwrotną o przyjęciu do centrali OPZZ.