Panele dialogowe

NZZ Oświata Polska zaprasza do udziału w sesji dialogowej na temat projektu reform w obszarze edukacji włączającej pt. „Model Edukacji dla wszystkich”. Sesja odbędzie się online 23 lutego 2021 o godz. 16:00. Projekt zakłada m.in. przekształcenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w centra dziecka