MEW

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi prace nad wdrożeniem Modelu edukacji dla wszystkich. Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska kontynuuje panele dialogowe, służące za podstawę do dialogu z ministerstwem oraz zapoznaniu środowiska oświatowego z czekającymi je wyzwaniami. 5 lipca o godz. 17:00 odbędzie się

Prezentujemy Podsumowanie panelu dialogowego dla szkół ogólnodostępnych "Model Edukacji dla Wszystkich", jaki NZZ Oświata Polska zorganizował w kwietniu i maju 2021: Podsumowanie paneli dialogowych, szkoły ogólnodostępne, NZZOP, Edukacja dla Wszystkich 2021-05 Wszystkim, którym udało się dołączyć do tych spotkań oraz tym, którzy

5. maja 2021 przeprowadziliśmy kolejny panel dialogowy z pracownikami szkół ogólnodostępnych. Spotkanie dotyczyło projektu MEiN "Model edukacji dla wszystkich". Jednym z jego elementów jest globalna edukacja włączająca. Zmiana ta dotyka wszystkich szkół ogólnodostępnych, dlatego zauważalne jest zainteresowanie oraz zaniepokojenie środowiska pracowników

28 kwietnia 2021 przeprowadziliśmy panel dialogowy z pracownikami szkół ogólnodostępnych. Spotkanie dotyczyło projektu MEiN "Model edukacji dla wszystkich". Jednym z jego elementów jest globalna edukacja włączająca. Zmiana ta dotyka wszystkich szkół ogólnodostępnych, dlatego zauważalne jest zainteresowanie oraz zaniepokojenie środowiska pracowników oświaty. Panel

Ministerstwo Edukacji i Nauki kontynuuje prace nad wdrożeniem Modelu edukacji dla wszystkich. Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska kontynuuje panele dialogowe, służące jako podstawę do dialogu z ministerstwem oraz zapoznaniu środowiska oświatowego z czekającymi je wyzwaniami. 28 kwietnia o godz. 18:00 odbędzie się

Najnowsza publikacja MEiN i ORE „Edukacja dla wszystkich” to propozycja rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się. Za sprawą konsultacji zorganizowanych przez Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska z  dokumentem zapoznali się pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, publicznych

Szanowni Państwo, Zainteresowanie panelem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy zobowiązani, że razem z nami chcecie rozpocząć dialog w tak ważnym temacie. Postanowiliśmy przeprowadzić dwa spotkania, aby każdy zgłaszający się miał sposobność wypowiedzi. Spotkania odbędą się dzień po dniu: pierwsze - tak jak było

NZZ Oświata Polska zaprasza do udziału w sesji dialogowej na temat projektu reform w obszarze edukacji włączającej pt. „Model Edukacji dla wszystkich”. Sesja odbędzie się online 23 lutego 2021 o godz. 16:00. Projekt zakłada m.in. przekształcenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w centra dziecka