Newsletter

Obawy środowiska oświatowego budzi sposób zapewnienia odpowiednich warunków pracy po wdrożeniu zmian przewidzianych w projekcie. Praktycy pytają: -W jaki sposób należy zorganizować zajęcia w klasie ogólnodostępnej, w której znajdą się uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami, wymagający zróżnicowanego wsparcia? -W jaki sposób planowane jest zapewnienie