Bez kategorii

W przestrzeni publicznej dużo się mówi o edukacji, ale niewiele miejsca poświęca się tematowi potrzeb pracowników oświaty, a szczególnie nauczycieli (częściej wybrzmiewa temat przywilejów i wynagrodzeń). Tymczasem żadne programy i reformy nie zastąpią pełnych pasji, zaangażowania nauczycieli, odczuwających wsparcie i wynagradzanych