Aktualności

NZZ Oświata Polska zaprasza do udziału w sesji dialogowej na temat projektu reform w obszarze edukacji włączającej pt. „Model Edukacji dla wszystkich”. Sesja odbędzie się online 23 lutego 2021 o godz. 16:00. Projekt zakłada m.in. przekształcenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w centra dziecka

Szanowny Pan dr Zdzisław Bujanowski Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Wyrażamy głębokie zaniepokojenie z powodu decyzji wykluczenia nauczycieli szkół realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne ze szczepień w kolejce z uczącymi w szkołach z pionem ogólnokształcącym. Centrum Edukacji Artystycznej opublikowało komunikat bardzo późno, bo w trzecim dniu

Wypracowanie jednolitego stanowiska i przygotowanie pisma do Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Wydział Szkolnictwa Artystycznego Stopnia Podstawowego i Średniego w sprawie projektu rozporządzenia MKDNiS w sprawie kwalifikacji. Stanowisko Związku: Związek Zawodowy Oświata Polska - konsultacje społeczne w sprawie projektu MKDNiS z