Aktualności

Quo Vadis OPZZ - czy ZNP ma MONOPOL na działalność związkową? Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska w 2020 roku złożył wniosek o przystąpienie do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Kierowaliśmy się statutem OPZZ i wielokrotnie słyszanymi deklaracjami o woli zrzeszania i współpracy.

Stanowisko Zarządu Głównego NZZOP ws. zmian w nadzorze pedagogicznym proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw Zarząd Główny Niezależnego Związku Zawodowego Oświata Polska, po zapoznaniu się z materiałem przedłożonym przez MEiN, wyraża swój zdecydowany

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi prace nad wdrożeniem Modelu edukacji dla wszystkich. Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska kontynuuje panele dialogowe, służące za podstawę do dialogu z ministerstwem oraz zapoznaniu środowiska oświatowego z czekającymi je wyzwaniami. 5 lipca o godz. 17:00 odbędzie się

Z inicjatywy NZZOP miało miejsce 4. czerwca pierwsze spotkanie dialogowe przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, dotyczące wspólnego stanowiska wobec propozycji MEiN w kwestiach statusu zawodowego nauczycieli. Zaproszenie na to pierwsze, wyjątkowe spotkanie przyjął Związek Nauczycielstwa Polskiego, który reprezentował Pan Krzysztof Baszczyński,