Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Bunt Polski lokalnej – Strajk Kobiet

Frustracja, która leży u podstaw protestów jest rzeczywiście wielka i trudno dziwić się emocjom, jakie obserwujemy.
Pamiętajmy, że są zarówno osoby, które swój sprzeciw wyrażają mniej ekspresyjnie, jak i tacy, których poglądy są zgoła odmienne.

Demokracja daje przestrzeń dla różnorodnych opinii, które mamy prawo wypowiedzieć. To prawo do wypowiedzi powinniśmy szanować, nawet, jeśli się z daną opinią nie zgadzamy. W ferworze dyskusji nader często zapominamy o tym prawie. Możliwość wyrażania swojego zdania jest ważna, jednak wymaga słuchania również drugiej strony, by nie eskalować napięć, zwłaszcza dziś. Już Konfucjusz twierdził:

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Uczymy się przez doświadczenie, więc dla młodych ludzi udział to doświadczanie. Poprzez emocje i pytania, jakie temu doświadczaniu towarzyszą, nauka jest bardzo skuteczna. Poprzez zaangażowanie ciała i umysłu, refleksje i wnioski zostają długo w pamięci.