Author: Niezalezny Zwiazek Zawodowy Oswiata Polska

Stanowisko Zarządu Głównego NZZOP ws. zmian w nadzorze pedagogicznym proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw Zarząd Główny Niezależnego Związku Zawodowego Oświata Polska, po zapoznaniu się z materiałem przedłożonym przez MEiN, wyraża swój zdecydowany

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi prace nad wdrożeniem Modelu edukacji dla wszystkich. Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska kontynuuje panele dialogowe, służące za podstawę do dialogu z ministerstwem oraz zapoznaniu środowiska oświatowego z czekającymi je wyzwaniami. 5 lipca o godz. 17:00 odbędzie się

Z inicjatywy NZZOP miało miejsce 4. czerwca pierwsze spotkanie dialogowe przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, dotyczące wspólnego stanowiska wobec propozycji MEiN w kwestiach statusu zawodowego nauczycieli. Zaproszenie na to pierwsze, wyjątkowe spotkanie przyjął Związek Nauczycielstwa Polskiego, który reprezentował Pan Krzysztof Baszczyński,

Prezentujemy Podsumowanie panelu dialogowego dla szkół ogólnodostępnych "Model Edukacji dla Wszystkich", jaki NZZ Oświata Polska zorganizował w kwietniu i maju 2021: Podsumowanie paneli dialogowych, szkoły ogólnodostępne, NZZOP, Edukacja dla Wszystkich 2021-05 Wszystkim, którym udało się dołączyć do tych spotkań oraz tym, którzy

5. maja 2021 przeprowadziliśmy kolejny panel dialogowy z pracownikami szkół ogólnodostępnych. Spotkanie dotyczyło projektu MEiN "Model edukacji dla wszystkich". Jednym z jego elementów jest globalna edukacja włączająca. Zmiana ta dotyka wszystkich szkół ogólnodostępnych, dlatego zauważalne jest zainteresowanie oraz zaniepokojenie środowiska pracowników

28 kwietnia 2021 przeprowadziliśmy panel dialogowy z pracownikami szkół ogólnodostępnych. Spotkanie dotyczyło projektu MEiN "Model edukacji dla wszystkich". Jednym z jego elementów jest globalna edukacja włączająca. Zmiana ta dotyka wszystkich szkół ogólnodostępnych, dlatego zauważalne jest zainteresowanie oraz zaniepokojenie środowiska pracowników oświaty. Panel

Ministerstwo Edukacji i Nauki kontynuuje prace nad wdrożeniem Modelu edukacji dla wszystkich. Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska kontynuuje panele dialogowe, służące jako podstawę do dialogu z ministerstwem oraz zapoznaniu środowiska oświatowego z czekającymi je wyzwaniami. 28 kwietnia o godz. 18:00 odbędzie się

Najnowsza publikacja MEiN i ORE „Edukacja dla wszystkich” to propozycja rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się. Za sprawą konsultacji zorganizowanych przez Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska z  dokumentem zapoznali się pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, publicznych