Author: Niezalezny Zwiazek Zawodowy Oswiata Polska

W przestrzeni publicznej dużo się mówi o edukacji, ale niewiele miejsca poświęca się tematowi potrzeb pracowników oświaty, a szczególnie nauczycieli (częściej wybrzmiewa temat przywilejów i wynagrodzeń). Tymczasem żadne programy i reformy nie zastąpią pełnych pasji, zaangażowania nauczycieli, odczuwających wsparcie i wynagradzanych

Obawy środowiska oświatowego budzi sposób zapewnienia odpowiednich warunków pracy po wdrożeniu zmian przewidzianych w projekcie. Praktycy pytają: -W jaki sposób należy zorganizować zajęcia w klasie ogólnodostępnej, w której znajdą się uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami, wymagający zróżnicowanego wsparcia? -W jaki sposób planowane jest zapewnienie