listopad 2021

Quo Vadis OPZZ - czy ZNP ma MONOPOL na działalność związkową? Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska w 2020 roku złożył wniosek o przystąpienie do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Kierowaliśmy się statutem OPZZ i wielokrotnie słyszanymi deklaracjami o woli zrzeszania i współpracy.