maj 2021

Prezentujemy Podsumowanie panelu dialogowego dla szkół ogólnodostępnych "Model Edukacji dla Wszystkich", jaki NZZ Oświata Polska zorganizował w kwietniu i maju 2021: Podsumowanie paneli dialogowych, szkoły ogólnodostępne, NZZOP, Edukacja dla Wszystkich 2021-05 Wszystkim, którym udało się dołączyć do tych spotkań oraz tym, którzy

5. maja 2021 przeprowadziliśmy kolejny panel dialogowy z pracownikami szkół ogólnodostępnych. Spotkanie dotyczyło projektu MEiN "Model edukacji dla wszystkich". Jednym z jego elementów jest globalna edukacja włączająca. Zmiana ta dotyka wszystkich szkół ogólnodostępnych, dlatego zauważalne jest zainteresowanie oraz zaniepokojenie środowiska pracowników