luty 2021

Szanowni Państwo, Zainteresowanie panelem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy zobowiązani, że razem z nami chcecie rozpocząć dialog w tak ważnym temacie. Postanowiliśmy przeprowadzić dwa spotkania, aby każdy zgłaszający się miał sposobność wypowiedzi. Spotkania odbędą się dzień po dniu: pierwsze - tak jak było

NZZ Oświata Polska zaprasza do udziału w sesji dialogowej na temat projektu reform w obszarze edukacji włączającej pt. „Model Edukacji dla wszystkich”. Sesja odbędzie się online 23 lutego 2021 o godz. 16:00. Projekt zakłada m.in. przekształcenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w centra dziecka

Szanowny Pan dr Zdzisław Bujanowski Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Wyrażamy głębokie zaniepokojenie z powodu decyzji wykluczenia nauczycieli szkół realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne ze szczepień w kolejce z uczącymi w szkołach z pionem ogólnokształcącym. Centrum Edukacji Artystycznej opublikowało komunikat bardzo późno, bo w trzecim dniu