grudzień 2020

Wypracowanie jednolitego stanowiska i przygotowanie pisma do Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Wydział Szkolnictwa Artystycznego Stopnia Podstawowego i Średniego w sprawie projektu rozporządzenia MKDNiS w sprawie kwalifikacji. Stanowisko Związku: Związek Zawodowy Oświata Polska - konsultacje społeczne w sprawie projektu MKDNiS z